+34 985 94 40 65

TITULARITAT

 

En compliment de les obligacions establertes a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es fa constar que aquesta pàgina correspon a l’entitat:

PATRICIA SUERO REMIS. CIF: 52615752D

Domicili: LLANO DE CON, S/N 33550, CANGAS DE ONIS.

Telèfon: 985 94 40 65

Correu electrònic: info@hotelsucuevas.com

Lloc web: www.hotelsucuevas.com

Inscripció de l’entitat:

Registre d’establiments hotelers/turisme de _______________, amb número ____________

 

USUARIS

 

L’accés i/o ús d’aquest portal de PATRICIA SUERO REMIS atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

 

www.hotelsucuevas.com proporciona l’accés a moltes informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a PATRICIA SUERO REMIS o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable de proporcionar informació verídica i legal. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer-ne un ús adequat dels continguts i serveis que PATRICIA SUERO REMIS pugui oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de PATRICIA SUERO REMIS, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys abans esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. PATRICIA SUERO REMIS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, PATRICIA SUERO REMIS no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

PATRICIA SUERO REMIS per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PATRICIA SUERO REMIS o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PATRICIA SUERO REMIS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PATRICIA SUERO REMIS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà de prendre distància de suprimir, alterar, evitar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de PATRICIA SUERO REMIS.

 

ADRECESSES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc. 

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

PATRICIA SUERO REMIS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o perjudicials en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

PATRICIA SUERO REMIS es reserva el dret de fer sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a www.hotelsucuevas.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs web, PATRICIA SUERO REMIS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas PATRICIA SUERO REMIS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs web. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

PATRICIA SUERO REMIS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

PATRICIA SUERO REMIS perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

PATRICIA SUERO REMIS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests objectius, l’usuari/client accepta que el proveïdor obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia, …) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://, …), de manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre PATRICIA SUERO REMIS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui.